Безплатният инструмент помага на клиентите да намерят подходящи кариерни услуги наблизо. Повече от 220 доставчици вече са регистрирани на картата. Вижте нашия бюлетин 3 за повече информация.

Translate »