Карта

Онлайн картата на услугите по кариерно ориентиране има за цел да се превърне в интерактивен безплатен справочник на кариерните услуги в Европа и да улесни достъпа на гражданите до нужната им кариерна подкрепа. Безплатният инструмент ще обхваща цялото разнообразие от услуги, достъпни за клиенти от всички възрасти, предлагани от индивидуални консултанти и организации (кариерни центрове, младежки организации, центрове за обучение, личностно развитие и консултиране, бюра по труда и др.) Потребителите, които се нуждаят от подкрепа за кариерата си, ще могат да преглеждат всички регистрирани услуги в близост, да разгледат профила на доставчиците, и да открият вида услуги, които отговарят на техните индивидуални нужди.

Карта

Онлайн картата на услугите по кариерно ориентиране има за цел да се превърне в интерактивен безплатен справочник на кариерните услуги в Европа и да улесни достъпа на гражданите до нужната им кариерна подкрепа. Безплатният инструмент ще обхваща цялото разнообразие от услуги, достъпни за клиенти от всички възрасти, предлагани от индивидуални консултанти и организации (кариерни центрове, младежки организации, центрове за обучение, личностно развитие и консултиране, бюра по труда и др.) Потребителите, които се нуждаят от подкрепа за кариерата си, ще могат да преглеждат всички регистрирани услуги в близост, да разгледат профила на доставчиците, и да открият вида услуги, които отговарят на техните индивидуални нужди.

Translate »