Каталог

 

Каталогът на уменията за управление на кариерата има за цел да служи като отправна точка на гражданите и на кариерните консултанти. Той ще включва:

  • Списък и описание на най-важните умения за управление на кариерата, от които хората се нуждаят, за да се ориентират успешно в живота и кариерата си в бурната ера на четвъртата индустриална революция;
  • Рамка на уменията за управление на кариерата – матрица, описваща знанията, уменията и нагласите за всяко умение според различните нива на владеене;
  • Инструмент за оценка на уменията – онлайн инструмент, който ще помогне на хората да оценят нивото на собствените си умения за управление на кариерата спрямо рамката и да идентифицират възможностите за по-нататъшно развитие.
  • Насоки, които да направят тези ресурси по-полезни и приложими за кариерните консултанти, експерти и заинтересовани страни, включително с предложения за по-нататъшното им развитие и адаптиране;
  • Ресурси, свързани с развитието на кариерни умения – добри практики и успешни истории, съществуващи рамки, инструменти и програми за обучение, събрани по време на проучването на национално и европейско равнище.

Потребителите могат да подобрят своите кариерни умения в онлайн курса, който ще бъде създаден по проекта или да намерят нужната подкрепа в картата на кариерните услуги.

Каталог

 

Каталогът на уменията за управление на кариерата има за цел да служи като отправна точка на гражданите и на кариерните консултанти. Той ще включва:

  • Списък и описание на най-важните умения за управление на кариерата, от които хората се нуждаят, за да се ориентират успешно в живота и кариерата си в бурната ера на четвъртата индустриална революция;
  • Рамка на уменията за управление на кариерата – матрица, описваща знанията, уменията и нагласите за всяко умение според различните нива на владеене;
  • Инструмент за оценка на уменията – онлайн инструмент, който ще помогне на хората да оценят нивото на собствените си умения за управление на кариерата спрямо рамката и да идентифицират възможностите за по-нататъшно развитие.
  • Насоки, които да направят тези ресурси по-полезни и приложими за кариерните консултанти, експерти и заинтересовани страни, включително с предложения за по-нататъшното им развитие и адаптиране;
  • Ресурси, свързани с развитието на кариерни умения – добри практики и успешни истории, съществуващи рамки, инструменти и програми за обучение, събрани по време на проучването на национално и европейско равнище.

Потребителите могат да подобрят своите кариерни умения в онлайн курса, който ще бъде създаден по проекта или да намерят нужната подкрепа в картата на кариерните умения.

Translate »