Мрежа

Мрежата за кариерни умения ще бъде онлайн пазар, който ще свързва професионалисти за кариерно ориентиране, политически участници и потребители в цяла Европа, които взаимно се подкрепят и се възползват от споделените отворени образователни ресурси и обратна връзка в общността. В мрежата кариерните консултанти ще могат свободно да споделят своите събития, инструменти и добри практики, насочени към кариерни умения; гражданите – да се възползват от тях; а експертите – да публикуват полезни за общността информация, публикации и проучвания.

Мрежа

Мрежата за кариерни умения ще бъде онлайн пазар, който ще свързва професионалисти за кариерно ориентиране, политически участници и потребители в цяла Европа, които взаимно се подкрепят и се възползват от споделените отворени образователни ресурси и обратна връзка в общността. В мрежата кариерните консултанти ще могат свободно да споделят своите събития, инструменти и добри практики, насочени към кариерни умения; гражданите – да се възползват от тях; а експертите – да публикуват полезни за общността информация, публикации и проучвания.

Translate »