Фондация на бизнеса за образованието, координатор на проект Career Skills, беше домакин на първата партньорска среща, която се проведе в София на 14-15 януари 2020.

През тази година ще създадем платформата за кариерни умения, Каталог на уменията, онлайн карта на кариерните услуги и мрежа за кариерни умения. Ще проведем пилотно проучване сред кариерни консултанти и експерти. В края на годината ще представим публично създадените продукти.

Translate »