Семинари и бюлетин 2

Партньорството по Career Skills представи платформата за кариерни умения с Каталога и Картата за кариерни услуги в онлайн семинари за политиците.

Вижте нашия бюлетин 2 за повече информация.

Онлайн партньорска среща

Партньорството по проект Кариерни умения (Career Skills Project) проведе онлайн среща, на която беше обсъден напредъкът и бяха планирани следващите дейности.

Готова е англоезичната версия на платформата за кариерни умения https://app.career-skills.eu/, включваща:

  • Онлайн карта на кариерните услуги, която помага да откриете подходящия вид услуга в близост до вас;
  • Каталог на кариерните умения, който представя рамка и инструмент за оценка на 12 ключови умения за управление на кариерата.
  • Мрежа за кариерни умения за споделяне на новини, събития, добри практики, инструменти и др. полезни ресурси.

Партньорите проведоха проучване сред експерти по кариерно ориентиране във всяка страна, за да валидират подхода и създадените резултати. Бяха събрани изключително положителни коментари, както и редица полезни препоръки.

До края на годината платформата ще бъде преведенa на всички езици и официално представенa на събития в партньорските държави.

След това партньорите ще разработят и безплатен онлайн обучителен курс, чрез който всеки ще може да подобри своите кариерни умения в 12-те теми, идентифицирани в Каталога.

Последвайте ни във Facebook, където ще откриете актуални новини и полезна информация – https://www.facebook.com/Career.Skills.Project.

Бюлетин 1 и проучване по проект Career Skills

Вижте първия бюлетин по проект Career Skills и се включете в проучването на съществуващите национални рамки и инструменти за оценка на умения за управления на кариерата.

Ако сте специалист по кариерно ориентиране, моля отделете минута, за да споделите своя принос!

Начална среща по проекта

Фондация на бизнеса за образованието, координатор на проект Career Skills, беше домакин на първата партньорска среща, която се проведе в София на 14-15 януари 2020.

През тази година ще създадем платформата за кариерни умения, Каталог на уменията, онлайн карта на кариерните услуги и мрежа за кариерни умения. Ще проведем пилотно проучване сред кариерни консултанти и експерти. В края на годината ще представим публично създадените продукти.

Среща на координаторите

Председателят на Фондация на бизнеса за образованието присъства на срещата на координаторите на проекти, организирана от Европейската комисия в Брюксел на 12-13 януари. Г-жа Гергана Раковска представи целите и дейностите на проекта за кариерни умения сред колеги от цяла Европа.

Стартира проект Кариерни умения

Проектът, финансиран по програма КА3 на Европейската комисия се осъществява от Фондация на бизнеса за образованието в Бългярия (координатор), Финландския институт за образователни изследвания към Университета в Jyvaskyla, Réseau International des Cités des Métiers – Франция, VHS Cham – Германия, Institute of Entrepreneurship Development – Гърция и Aspire-Igen – Великобритания.

През следващите три години заедно ще създадем Европейска платформа за кариерни умения www.Career-Skills.eu, която ще помогне на хората да разберат, оценят и надградят своите компетенции за управление на кариерата и да намерят подкрепа в онлайн карта на кариерните услуги.

За повече актуална информация вижте нашата страница във Facebook.

Translate »