Партньори

  • Координаторът на проекта Фондация на бизнеса за образованието е признат лидер в сферата на ученето и кариерното ориентиране през целия живот в България. Иновативните инициативи на ФБО оказват голямо влияние върху пригодността за заетост и конкурентоспособността на гражданите.
  • Университетът в Ювяскюля – Финландия чрез своя Институт за образователни изследвания, има богат опит в сферата на кариерното ориентиране, обучението на кариерни консултанти и научните изследвания.
  • Réseau International des Cités des Métiers des Cites des Metiers – Франция e мрежа, която обединява 28 центрове за информиране и консултиране (Cités des métiers) в 7 държави. RICDM участва в европейски проекти с цел разработване на иновативни методи и инструменти за обучение и обмен на добри практики между експерти.
  • Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. е център за образование за възрастни в Бавария, Германия, който има богат опит в предоставянето на качествено обучение на различни целеви групи, както и в разработване на образователни ресурси, подпомагащи индивидуалната работоспособност и професионална реализация.
  • Institute of Entrepreneurship Development е гръцка организация, ангажирана с насърчаване на иновациите и засилване на предприемаческия дух. Участва в повече от 150 проекта, насочени към конкурентоспособността на гражданите, кариерното ориентиране, разработването на иновативни образователни ресурси и политиката в мрежа и консултации.
  • Aspire-Igen – Обединеното кралство е най-голямата организация за кариера и обучение в региона на Йоркшир и британския Euroguidance център, част от мрежа, която работи в 34 държави и включва ключови политици.
Translate »