Платформа

Платформата за кариерни умения има за цел да се превърне в общоевропейско онлайн „едно гише“ за граждани, кариерни консултанти и експерти в областта на уменията за управление на кариерата. Тя ще съдържа

  • Изчерпателна рамка и Каталог на кариерните умения с 12 най-важни компетенции, определени в много престижни глобални проучвания и проучвания на ЕС като ключови и най-търсените през следващото десетилетие в цяла Европа и извън нея. Каталогът ще обясни всяко умение и ще демонстрира различните нива на владеене в проста матрица, подобна на тази на европейските езици.
  • Освен това, потребителите ще могат да идентифицират нивото на своите кариерни умения и допълнителни нужди за усъвършенстване, като използват инструмента за оценка на кариерните умения.
  • Модулният онлайн обучителен курс (МООC) ще помогне на хора от различни възрасти да повишат своите кариерни умения в 12-те области, описани в каталога на кариерните умения.
  • Картата на кариерните услуги ще бъде безплатен онлайн регистър на кариерните услуги в цяла Европа, който ще свързва доставчици и лица, които търсят информация, насоки и подкрепа.
  • Мрежата за кариерни умения ще бъде екосистема от кариерни консултанти, експерти и потребители в цяла Европа, които ще се възползват от споделените в платформата ресурси, добри практики, информация и инструменти.
Translate »