За проекта

Проект Кариерни умения има амбициозната цел да създаде общоевропейска онлайн платформа на принципа „едно гише“, която да служи като пресечна точка на нуждите на кариерните консултанти, политическите експерти и потребителите:

  • Граждани от всички възрасти – млади хора и възрастни, които търсят подкрепа за кариерни преходи; нискоквалифицирани и свръхквалифицирани, които се сблъскват с предизвикателства в съответствие с пазара на труда; безработни, NEET; служители, които планират преход в кариерата или са заплашени да загубят работата си; възрастни работници, които трябва да повишат квалификацията и да развият нови компетенции, за да останат конкурентоспособни. Проектът ще им помогне да подобрят уменията си и да намерят подходяща кариера в динамично променящия се свят.
  • Кариерните консултанти и организациите, предлагащи кариерни услуги, ще получат готови за ползване инструменти и ресурси за обучение, както и многофункционална платформа, където могат да представят своите услуги, постижения и добри практики и да се свържат с клиенти, които се нуждаят от подкрепа, за да развият уменията си за управление на кариерата.
  • Създателите на политики, експерти, работодатели, образователни институции – ще имат полза от дългосрочните резултати от проекта: подобрен достъп до услуги, по-добро разбиране на уменията за управление на кариерата в обществото, по-голямо предлагане и участие в обучения по кариерни умения; по-тясна връзка между уменията на гражданите и изискванията на пазара на труда.

Тригодишният проект се съфинансира с подкрепата на Европейската комисия и се изпълнява от партньорство, включващо 6 организации в цяла Европа.

  • През 2020 г. партньорите ще разработят Каталог на кариерните умения и ще проведат проучване, за да съберат обратна връзка и ресурси. Ще бъде стартирана платформата за кариерни умения и онлайн картата на кариерните услуги. Резултатите ще бъдат представени на семинари за политически експерти.
  • През 2021 г. ще разработим онлайн курс за обучение по умения за управление на кариерата, ще създадем рекламно видео и ще организираме обучения на обучители във всички страни партньори, за да разпространим платформата и методологията за развитие на кариерните умения.
  • През 2022 г. консорциумът ще проведе информационна кампания, ще направи оценка на въздействието на проекта и ще представи резултатите по време на финалните събития.
Translate »