Списанието Euroguidance Insight – септември 2021 г. представя проект Career Skills и платформата за кариерни умения (Link). Публикацията представя резултатите от проучване и обратна връзка от 110 експерти по кариерно ориентиране относно резултатите от проекта – Каталог и обучителен курс за кариерни умения, карта на кариерните услуги и мрежа, както и платформата за кариерни умения, на която те са достъпни.  Текст на български.
Translate »