Партньорството по Career Skills представи платформата за кариерни умения с Каталога в онлайн семинари за политически експерти.

Вижте нашия бюлетин 2 за повече информация.

Translate »