Партньорството по Career Skills представи платформата за кариерни умения с Каталога и Картата за кариерни услуги в онлайн семинари за политиците.

Вижте нашия бюлетин 2 за повече информация.

Translate »