Проектът, финансиран по програма КА3 на Европейската комисия се осъществява от Фондация на бизнеса за образованието в Бългярия (координатор), Финландския институт за образователни изследвания към Университета в Jyvaskyla, Réseau International des Cités des Métiers – Франция, VHS Cham – Германия, Institute of Entrepreneurship Development – Гърция и Aspire-Igen – Великобритания.

През следващите три години заедно ще създадем Европейска платформа за кариерни умения www.Career-Skills.eu, която ще помогне на хората да разберат, оценят и надградят своите компетенции за управление на кариерата и да намерят подкрепа в онлайн карта на кариерните услуги.

За повече актуална информация вижте нашата страница във Facebook.

Translate »