Партньорството по проект Кариерни умения (Career Skills Project) проведе онлайн среща, на която беше обсъден напредъкът и бяха планирани следващите дейности.

Готова е англоезичната версия на платформата за кариерни умения https://app.career-skills.eu/, включваща:

  • Онлайн карта на кариерните услуги, която помага да откриете подходящия вид услуга в близост до вас;
  • Каталог на кариерните умения, който представя рамка и инструмент за оценка на 12 ключови умения за управление на кариерата.
  • Мрежа за кариерни умения за споделяне на новини, събития, добри практики, инструменти и др. полезни ресурси.

Партньорите проведоха проучване сред експерти по кариерно ориентиране във всяка страна, за да валидират подхода и създадените резултати. Бяха събрани изключително положителни коментари, както и редица полезни препоръки.

До края на годината платформата ще бъде преведенa на всички езици и официално представенa на събития в партньорските държави.

След това партньорите ще разработят и безплатен онлайн обучителен курс, чрез който всеки ще може да подобри своите кариерни умения в 12-те теми, идентифицирани в Каталога.

Последвайте ни във Facebook, където ще откриете актуални новини и полезна информация – https://www.facebook.com/Career.Skills.Project.

Translate »