Онлайн партньорска среща

Партньорството по проект Кариерни умения (Career Skills Project) проведе онлайн среща, на която беше обсъден напредъкът и бяха планирани следващите дейности.

Готова е англоезичната версия на платформата за кариерни умения https://app.career-skills.eu/, включваща:

  • Онлайн карта на кариерните услуги, която помага да откриете подходящия вид услуга в близост до вас;
  • Каталог на кариерните умения, който представя рамка и инструмент за оценка на 12 ключови умения за управление на кариерата.
  • Мрежа за кариерни умения за споделяне на новини, събития, добри практики, инструменти и др. полезни ресурси.

Партньорите проведоха проучване сред експерти по кариерно ориентиране във всяка страна, за да валидират подхода и създадените резултати. Бяха събрани изключително положителни коментари, както и редица полезни препоръки.

До края на годината платформата ще бъде преведенa на всички езици и официално представенa на събития в партньорските държави.

След това партньорите ще разработят и безплатен онлайн обучителен курс, чрез който всеки ще може да подобри своите кариерни умения в 12-те теми, идентифицирани в Каталога.

Последвайте ни във Facebook, където ще откриете актуални новини и полезна информация – https://www.facebook.com/Career.Skills.Project.

Бюлетин 1 и проучване по проект Career Skills

Вижте първия бюлетин по проект Career Skills и се включете в проучването на съществуващите национални рамки и инструменти за оценка на умения за управления на кариерата.

Ако сте специалист по кариерно ориентиране, моля отделете минута, за да споделите своя принос!

Начална среща по проекта

Фондация на бизнеса за образованието, координатор на проект Career Skills, беше домакин на първата партньорска среща, която се проведе в София на 14-15 януари 2020.

През тази година ще създадем платформата за кариерни умения, Каталог на уменията, онлайн карта на кариерните услуги и мрежа за кариерни умения. Ще проведем пилотно проучване сред кариерни консултанти и експерти. В края на годината ще представим публично създадените продукти.

Среща на координаторите

Председателят на Фондация на бизнеса за образованието присъства на срещата на координаторите на проекти, организирана от Европейската комисия в Брюксел на 12-13 януари. Г-жа Гергана Раковска представи целите и дейностите на проекта за кариерни умения сред колеги от цяла Европа.

Translate »