Εργο Career Skills

Γειά σας! Βρισκόμαστε εδώ για να δημοσιεύσουμε την Πλατφόρμα “Career Skills” – μια μοναδική Ευρωπαϊκή πλατφόρμα η οποία προσφέρει “υπηρεσίες μίας στάσης” σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, φορείς πολιτικής και γενικούς χρήστες.

Έργο Career Skills – Σεμινάρια και Ενημερωτικό Δελτίο

Η ομάδα έργου του Career Skills είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την Πλατφόρμα Carrer Skills. καθώς επίσης τον Κατάλογο και τον Χάρτη Υπηρεσιών του έργου, στα πλαίσια διαδικτυακών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν στην κάθε χώρα-εταίρο. Για περισσότερες πληροφορίες,...

Διαδικτυακή Συνάντηση Εταίρων

Η κοινοπραξία του έργου Career Skills συναντήθηκε διαδικτυακά στις 29.09.2020 με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του έργου και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του για τους επόμενους μήνες. Προς το παρόν, έχει δημοσιευθεί η αγγλική εκδοχή της Πλατφόρμας Career Skills...

Το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο και η έρευνα

Δείτε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου Career Skills και συμμετέχετε στην έρευνα σχετικά με εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια και εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας. Αν είστε επαγγελματίας στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, παρακαλούμε να...

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills

Ο οργανισμός Business Foundation for Education φιλοξένησε την πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills, η οποία έλαβε χώρα στις 14 & 15 Ιανουαρίου στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού, θα αναπτύξουμε τον Κατάλογο Career...

Συνάντηση Συντονιστών

Η πρόεδρος του οργανισμού Business Foundation for Education συμμετείχε στην Συνάντηση Συντονιστών, η οποία οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 12 & 13 Ιανουαρίου. Η κυρία Γκεργκάνα Ρακόβσκα παρουσίασε τους στόχους και τις δραστηριότητες του...

Νέα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2019. Η σύμπραξη θα συγκεντρωθεί για την πρώτη συνάντησή της στη Σόφια στις 14-15 Ιανουαρίου, που θα φιλοξενηθεί από την BFE. Στις 10-11 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της BFE θα παραστεί στη συνεδρίαση των συντονιστών, η οποία θα...

Έργο Career Skills – Σεμινάρια και Ενημερωτικό Δελτίο

Η ομάδα έργου του Career Skills είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την Πλατφόρμα Carrer Skills. καθώς επίσης τον Κατάλογο και τον Χάρτη Υπηρεσιών του έργου, στα πλαίσια διαδικτυακών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν στην κάθε χώρα-εταίρο. Για περισσότερες πληροφορίες,...

Διαδικτυακή Συνάντηση Εταίρων

Η κοινοπραξία του έργου Career Skills συναντήθηκε διαδικτυακά στις 29.09.2020 με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του έργου και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του για τους επόμενους μήνες. Προς το παρόν, έχει δημοσιευθεί η αγγλική εκδοχή της Πλατφόρμας Career Skills...

Το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο και η έρευνα

Δείτε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου Career Skills και συμμετέχετε στην έρευνα σχετικά με εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια και εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας. Αν είστε επαγγελματίας στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, παρακαλούμε να...

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills

Ο οργανισμός Business Foundation for Education φιλοξένησε την πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills, η οποία έλαβε χώρα στις 14 & 15 Ιανουαρίου στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού, θα αναπτύξουμε τον Κατάλογο Career...

Συνάντηση Συντονιστών

Η πρόεδρος του οργανισμού Business Foundation for Education συμμετείχε στην Συνάντηση Συντονιστών, η οποία οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 12 & 13 Ιανουαρίου. Η κυρία Γκεργκάνα Ρακόβσκα παρουσίασε τους στόχους και τις δραστηριότητες του...

Νέα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2019. Η σύμπραξη θα συγκεντρωθεί για την πρώτη συνάντησή της στη Σόφια στις 14-15 Ιανουαρίου, που θα φιλοξενηθεί από την BFE. Στις 10-11 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της BFE θα παραστεί στη συνεδρίαση των συντονιστών, η οποία θα...

Translate »