Η ομάδα έργου του Career Skills είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την Πλατφόρμα Carrer Skills. καθώς επίσης τον Κατάλογο και τον Χάρτη Υπηρεσιών του έργου, στα πλαίσια διαδικτυακών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν στην κάθε χώρα-εταίρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ελέγξετε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Career Skills.

Translate »