Το περιοδικό Euroguidance – Σεπτέμβριος 2021 παρουσιάζει το έργο και την πλατφόρμα Career Skills (Σύνδεσμος). Η δημοσίευση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας και σχόλια από 110 ειδικούς στον επαγγελματικό προσανατολισμό σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου – Κατάλογος Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας και Εκπαιδευτικό Μάθημα, Χάρτης και Δίκτυο Υπηρεσιών Σταδιοδρομίας και την Πλατφόρμα Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας στην οποία είναι διαθέσιμες. Κείμενο στα ελληνικά
Translate »