Η κοινοπραξία του έργου Career Skills συναντήθηκε διαδικτυακά στις 29.09.2020 με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του έργου και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του για τους επόμενους μήνες.

Προς το παρόν, έχει δημοσιευθεί η αγγλική εκδοχή της Πλατφόρμας Career Skills https://app.career-skills.eu/, η οποία περιέχει:

  • Τον διαδικτυακό Χάρτη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, μέσω του οποίου όσοι χρειάζονται υποστήριξη στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, μπορούν να βρουν τις κοντινότερες σε αυτούς υπηρεσίες.
  • Ο Κατάλογος Career Skills, ο οποίος εξηγεί 12 από τις βασικότερες δεξιότητες διαχείρισης καριέρας και επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογήσουν το προσωπικό τους επίπεδο.
  • Το Δίκτυο Career Skills θα χρησιμοποιηθεί για να μοιραστούμε την επικαιρότητα, βέλτιστες πρακτικές, καινοτόμα εργαλεία και χρήσιμες πηγές.

Οι εταίροι του έργου διεξήγαγαν έρευνα βασισμένη σε ειδικούς και επαγγελματίες στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού στην κάθε χώρα εταίρο και έχουν συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες και σχόλια.

Η πλατφόρμα θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των χωρών-εταίρων και θα παρουσιασθεί επίσημα στην κάθε χώρα-εταίρο στα τέλη αυτού του χρόνου.

Επίσης, οι εταίροι θα αναπτύξουν τα Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα του έργου Career Skills, μέσω των οποίων οι χρήστες θα μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και νέα

Translate »