Διαδικτυακό Μάθημα

Το διαδικτυακό μάθημα του Career Skills θα περιλαμβάνει:

  • 12 εκπαιδευτικές ενότητες που καλύπτουν τις αναγνωρισμένες βασικές δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Η συνολική διάρκεια του μαθήματος θα είναι 75 ώρες εκμάθησης, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων και άρθρων σε μορφή βίντεο, πρακτικών περιπτώσεων και συμβουλών εμπειρογνωμόνων, καθώς και καθηκόντων και ασκήσεων που θα βοηθήσουν τους χρήστες να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο κατά την εγγραφή
  • Εγχειρίδιο για συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για την παροχή διαδικτυακής υποστήριξης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρομίας μέσω της πλατφόρμας.

Διαδικτυακό Μάθημα

Το διαδικτυακό μάθημα του Career Skills θα περιλαμβάνει:

  • 12 εκπαιδευτικές ενότητες που καλύπτουν τις αναγνωρισμένες βασικές δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Η συνολική διάρκεια του μαθήματος θα είναι 75 ώρες εκμάθησης, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων και άρθρων σε μορφή βίντεο, πρακτικών περιπτώσεων και συμβουλών εμπειρογνωμόνων, καθώς και καθηκόντων και ασκήσεων που θα βοηθήσουν τους χρήστες να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο κατά την εγγραφή
  • Εγχειρίδιο για συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για την παροχή διαδικτυακής υποστήριξης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρομίας μέσω της πλατφόρμας.
Translate »