Ο οργανισμός Business Foundation for Education φιλοξένησε την πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills, η οποία έλαβε χώρα στις 14 & 15 Ιανουαρίου στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας.

Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού, θα αναπτύξουμε τον Κατάλογο Career Skills, καθώς επίσης θα πραγματοποιήσουμε έρευνα στοχεύοντας σε ειδικούς και επαγγελματίες στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού.Επίσης, θα ολοκληρωθούν η Πλατφόρμα και ο Χάρτης Career Skills. Όλα τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν δημοσίως στα τέλη του 2020.

Translate »