Το έργο Career Skills Project ολοκληρώνεται σήμερα

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Career Skills Project. Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε αυτή τη φιλόδοξη, προκλητική και επιτυχημένη πρωτοβουλία και κοιτάζοντας πίσω για να δούμε τι αφήνουμε πίσω μας, μας κάνει ικανοποιημένους και περήφανους.

Το κύριο προϊόν μας – η Πλατφόρμα Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας http://app.career-skills.eu/en είναι ένας ευρωπαϊκός διαδικτυακός χώρος, αφιερωμένος στην επεξήγηση, την ανάπτυξη και την υποστήριξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας κατά τη διάρκεια ζωής. Η πλατφόρμα έχει προσελκύσει 18.890 μοναδικούς επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων 850 εγγεγραμμένων χρηστών που επωφελούνται από όλη τη γκάμα εργαλείων, τα οποία θα παραμείνουν ελεύθερα διαθέσιμα μέχρι το τέλος του 2025.

Ο Κατάλογος Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας εξηγεί τις 12 ικανότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας που προσδιορίσαμε ως βασικές για την επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική ολοκλήρωση. Ένα δομημένο πλαίσιο περιγράφει πώς επιδεικνύονται διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων – Βασικό, Μέσο και Προχωρημένο – και το εργαλείο αξιολόγησης διευκολύνει τον καθένα να προσδιορίσει το δικό του επίπεδο δεξιοτήτων.

Αναπτύξαμε ένα τεράστιο ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) που έχει βοηθήσει εκατοντάδες χρήστες όλων των ηλικιών να βελτιώσουν τις βασικές δεξιότητες σταδιοδρομίας τους. Οι 12 ενότητες περιέχουν 360 ασκήσεις και είναι σχεδιασμένες για όλες τις ηλικίες – από φοιτητές έως ανώτερους επαγγελματίες, με ποικίλη προσέγγιση και ατομικό ρυθμό μάθησης.

Εκπαιδεύσαμε 247 εκπαιδευτές και εφαρμόσαμε πιλοτικά το MOOC με 568 μαθητές, το 96% των οποίων παρέχει πολύ θετικά σχόλια για την πρακτική προσέγγιση, την ποικιλία των εργασιών και τις προσεγγίσεις μάθησης, καθώς και για τους χρήσιμους πόρους στο MOOC. Εκτός από αυτό, συγκεντρώσαμε μια πλούσια δεξαμενή χρήσιμων βίντεο στο κανάλι Career Skills στο YouTube.

Ο δωρεάν διαδικτυακός χάρτης των υπηρεσιών σταδιοδρομίας περιλαμβάνει πάνω από 540 εγγεγραμμένους συμβούλους σταδιοδρομίας και οργανισμούς. Ο χάρτης συνδέει πελάτες που χρειάζονται βοήθεια για την εύρεση εργασίας ή αλλαγής σταδιοδρομίας με εκείνους που προσφέρουν εξειδικευμένη υπηρεσία σταδιοδρομίας.

Η ενότητα Δικτύου επιτρέπει στους συμβούλους σταδιοδρομίας να μοιράζονται τις πρωτοβουλίες και τις καλές πρακτικές τους με την κοινότητα των επαγγελματιών και με το ευρύτερο κοινό.

Το έργο Career Skills προωθήθηκε σε 76 εκδηλώσεις, με 4133 συμμετέχοντες και έφτασε σε 385 432 άτομα μέσω της εκστρατείας ενημέρωσης. Συλλέξαμε συμβουλές ειδικών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρομίας από 75 αναγνωρισμένους ειδικούς. 140 εμπειρογνώμονες πολιτικής και ενδιαφερόμενοι φορείς υποστήριξαν την υλοποίηση του έργου και 750 άτομα ακολούθησαν τη σελίδα μας στο Facebook.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Business Foundation for Education/Fondaция на бизнеса за образованието στη Βουλγαρία, το University of Jyväskylä – Jyväskylän yliopisto στη Φινλανδία, το Réseau International des Cités des métiers στη Γαλλία, το Internationale Projekte – Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. στη Γερμανία, IED Institute of Entrepreneurship Development in Greece και Aspire-igen Group στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εδώ είναι μέρος της ομάδας που συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου: Nevena Rakovska, Gergana Rakovska, Jaana Kettunen, Raimo Vuorinen, Athina Daldogiannou, Natasha Pristrom, Michael Miller, Aleksandra Sikorska, Benjamin Dumont, Antoine Beillevaire, Alexandra Chimona, Άντριου Στέπελτον.

Θα θέλαμε να ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ – τους συμβούλους σταδιοδρομίας, τους πελάτες, τους μαθητές, τους συνεργάτες, τους ειδικούς και τους ενδιαφερόμενους φορείς – για τη μεγάλη υποστήριξη και τα ενθαρρυντικά σχόλια! Η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί!

Το έργο Career Skills Project είναι ένα Μελλοντικό Σχέδιο Συνεργασίας, που χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, No: 612877-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD.

Το MOOC Career Skills είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων – ενημερωτικό δελτίο 4

Ο καθένας από μαθητή έως ανώτερο ειδικό μπορεί να βελτιώσει τις ικανότητές του στη διαχείριση της σταδιοδρομίας με 12 δωρεάν ενότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το ενημερωτικό δελτίο 4.

Δημοσίευση του περιοδικού Euroguidance Insight σχετικά με το Career Skills Project

Το περιοδικό Euroguidance – Σεπτέμβριος 2021 παρουσιάζει το έργο και την πλατφόρμα Career Skills (Σύνδεσμος). Η δημοσίευση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας και σχόλια από 110 ειδικούς στον επαγγελματικό προσανατολισμό σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου – Κατάλογος Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας και Εκπαιδευτικό Μάθημα, Χάρτης και Δίκτυο Υπηρεσιών Σταδιοδρομίας και την Πλατφόρμα Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας στην οποία είναι διαθέσιμες. Κείμενο στα ελληνικά

Ο διαδικτυακός χάρτης των υπηρεσιών καριέρας είναι έτοιμος – ενημερωτικό δελτίο 3

Το δωρεάν εργαλείο βοηθά τους πελάτες να βρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες σταδιοδρομίας κοντά. Περισσότεροι από 220 πάροχοι έχουν ήδη εγγραφεί στον Χάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το ενημερωτικό δελτίο 3.

Έργο Career Skills Σεμινάρια –Ενημερωτικό Δελτίο 2

Η ομάδα του έργου Career Skills είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την πλατφόρμα Career Skills καθώς και τον Κατάλογο σε διαδικτυακά σεμινάρια σε κάθε χώρα εταίρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ελέγξετε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Career Skills.

Διαδικτυακή Συνάντηση Εταίρων

Η κοινοπραξία του έργου Career Skills συναντήθηκε διαδικτυακά στις 29.09.2020 με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του έργου και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του για τους επόμενους μήνες.

Προς το παρόν, έχει δημοσιευθεί η αγγλική εκδοχή της Πλατφόρμας Career Skills https://app.career-skills.eu/, η οποία περιέχει:

  • Τον διαδικτυακό Χάρτη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, μέσω του οποίου όσοι χρειάζονται υποστήριξη στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, μπορούν να βρουν τις κοντινότερες σε αυτούς υπηρεσίες.
  • Ο Κατάλογος Career Skills, ο οποίος εξηγεί 12 από τις βασικότερες δεξιότητες διαχείρισης καριέρας και επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογήσουν το προσωπικό τους επίπεδο.
  • Το Δίκτυο Career Skills θα χρησιμοποιηθεί για να μοιραστούμε την επικαιρότητα, βέλτιστες πρακτικές, καινοτόμα εργαλεία και χρήσιμες πηγές.

Οι εταίροι του έργου διεξήγαγαν έρευνα βασισμένη σε ειδικούς και επαγγελματίες στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού στην κάθε χώρα εταίρο και έχουν συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες και σχόλια.

Η πλατφόρμα θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των χωρών-εταίρων και θα παρουσιασθεί επίσημα στην κάθε χώρα-εταίρο στα τέλη αυτού του χρόνου.

Επίσης, οι εταίροι θα αναπτύξουν τα Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα του έργου Career Skills, μέσω των οποίων οι χρήστες θα μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και νέα

Το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο και η έρευνα

Δείτε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου Career Skills και συμμετέχετε στην έρευνα σχετικά με εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια και εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας.

Αν είστε επαγγελματίας στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, παρακαλούμε να αφιερώσετε 1 λεπτό από το χρόνο σας και να συμβάλλετε στην έρευνα!

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills

Ο οργανισμός Business Foundation for Education φιλοξένησε την πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills, η οποία έλαβε χώρα στις 14 & 15 Ιανουαρίου στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας.

Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού, θα αναπτύξουμε τον Κατάλογο Career Skills, καθώς επίσης θα πραγματοποιήσουμε έρευνα στοχεύοντας σε ειδικούς και επαγγελματίες στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού.Επίσης, θα ολοκληρωθούν η Πλατφόρμα και ο Χάρτης Career Skills. Όλα τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν δημοσίως στα τέλη του 2020.

Συνάντηση Συντονιστών

Η πρόεδρος του οργανισμού Business Foundation for Education συμμετείχε στην Συνάντηση Συντονιστών, η οποία οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 12 & 13 Ιανουαρίου. Η κυρία Γκεργκάνα Ρακόβσκα παρουσίασε τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου Career Skills σε συναδέλφους από όλη την Ευρώπη.

Translate »