Νέα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2019. Η σύμπραξη θα συγκεντρωθεί για την πρώτη συνάντησή της στη Σόφια στις 14-15 Ιανουαρίου, που θα φιλοξενηθεί από την BFE. Στις 10-11 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της BFE θα παραστεί στη συνεδρίαση των συντονιστών, η οποία θα διοργανωθεί από την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα Facebook.
Translate »