Οι Εταίροι

  • Ο συντονιστής του έργου Business Foundation for Education είναι ένας αναγνωρισμένος ηγέτης στη δια βίου μάθηση και στην επαγγελματική καθοδήγηση στη Βουλγαρία, οι καινοτόμες πρωτοβουλίες των οποίων έχουν μεγάλη επίδραση στην απασχολησιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των πολιτών.
  • Το Πανεπιστήμιο Jyvaskyla της Φινλανδίας διαθέτει εμπειρία στον τομέα της επαγγελματικής καθοδήγησης, τόσο στην εκπαίδευση επαγγελματιών όσο και στην έρευνα.
  • Réseau International des Cités des Métiers des Cites des Metiers – Γαλλία: Το δίκτυο ομοσπονδιών 28 χώρων πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και καθοδήγησης για την επαγγελματική ζωή (Cités des métiers) σε 7 χώρες. Οργανώνει επίσης ανταλλαγές καλών πρακτικών μεταξύ εμπειρογνωμόνων στην Ευρώπη. Τέλος, η RICDM συμμετέχει σε προγράμματα της ΕΕ για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων μάθησης.
  • Το Volkshochschule im Landkreis Cham είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στη Βαυαρία της Γερμανίας που διαθέτει τεράστια εμπειρία στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορες ομάδες-στόχους, την ανάπτυξη μεθοδολογιών για ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και προγράμματα που υποστηρίζουν την ατομική απασχολησιμότητα και την επαγγελματική ολοκλήρωση.
  • Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας ελληνικός οργανισμός που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 150 έργα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των πολιτών, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πόρων και δικτύωσης και διαβουλεύσεων.
  • Το Aspire-igen, Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός σταδιοδρομίας και κατάρτισης στην περιοχή του Γιορκσάιρ και το κέντρο Euroguidance του Ηνωμένου Βασιλείου, μέρος ενός μεγάλου δικτύου που δραστηριοποιείται σε 34 χώρες και περιλαμβάνει εθνικά κέντρα πόρων και πληροφοριών για καθοδήγηση.
Translate »