Ο Χάρτης

Ο ηλεκτρονικός χάρτης των υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε όλη την Ευρώπη στοχεύει να καταστεί ένας διαδραστικός οδηγός για τις υπηρεσίες σταδιοδρομίας στην Ευρώπη και να αυξήσει την πρόσβαση των πολιτών στη σχετική στήριξη σταδιοδρομίας. Το δωρεάν εργαλείο θα περιλαμβάνει ολόκληρη την ποικιλία ενεργών υπηρεσιών σταδιοδρομίας που προσφέρονται σε πελάτες όλων των ηλικιών από μεμονωμένους επαγγελματίες και ενδιάμεσους φορείς (νέους, σταδιοδρομία, κατάρτιση, κέντρα υποστήριξης αναζήτησης θέσεων εργασίας κ.λπ.). Οι χρήστες, που αναζητούν υποστήριξη σταδιοδρομίας, θα μπορούν να αναθεωρούν όλες τις εγγεγραμμένες υπηρεσίες σε κοντινή απόσταση, να συνδέονται με το προφίλ των παρόχων υπηρεσιών και να βρίσκουν το είδος των υπηρεσιών που ταιριάζουν στις ατομικές τους ανάγκες.

Ο Χάρτης

Ο ηλεκτρονικός χάρτης των υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε όλη την Ευρώπη στοχεύει να καταστεί ένας διαδραστικός οδηγός για τις υπηρεσίες σταδιοδρομίας στην Ευρώπη και να αυξήσει την πρόσβαση των πολιτών στη σχετική στήριξη σταδιοδρομίας. Το δωρεάν εργαλείο θα περιλαμβάνει ολόκληρη την ποικιλία ενεργών υπηρεσιών σταδιοδρομίας που προσφέρονται σε πελάτες όλων των ηλικιών από μεμονωμένους επαγγελματίες και ενδιάμεσους φορείς (νέους, σταδιοδρομία, κατάρτιση, κέντρα υποστήριξης αναζήτησης θέσεων εργασίας κ.λπ.). Οι χρήστες, που αναζητούν υποστήριξη σταδιοδρομίας, θα μπορούν να αναθεωρούν όλες τις εγγεγραμμένες υπηρεσίες σε κοντινή απόσταση, να συνδέονται με το προφίλ των παρόχων υπηρεσιών και να βρίσκουν το είδος των υπηρεσιών που ταιριάζουν στις ατομικές τους ανάγκες.

Translate »