Οι εταίροι παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του έργου σε τελικές εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το ενημερωτικό δελτίο 5.

Translate »