Το έργο

Career Skills έχει τον φιλόδοξο στόχο να αποτελέσει ένα πανευρωπαϊκό διαδικτυακό μάθημα το οποίο θα απευθύνεται στις ανάγκες των συμβούλων επαγγελματικής σταδιοδρομίας, στους πολιτικούς φορείς και στους χρήστες:

  • Πολίτες όλων των ηλικιών – νέοι και ενήλικες που αναζητούν υποστήριξη για μεταβάσεις σταδιοδρομίας. άτομα με χαμηλή ειδίκευση και άτομα με υψηλά προσόντα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την αντιστοίχιση με την αγορά εργασίας · άνεργοι, νέοι, ενήλικοι / εργαζόμενοι που σχεδιάζουν μεταβατική σταδιοδρομία ή απειλούνται να χάσουν τη δουλειά τους, οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι πρέπει να αναβαθμιστούν και να αναπτύξουν νέες ικανότητες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Το έργο θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να βρουν κατάλληλες σταδιοδρομίες σε έναν δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο.
  • Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς που προσφέρουν υποστήριξη σταδιοδρομίας θα λάβουν έτοιμα εργαλεία και πόρους κατάρτισης καθώς και πολυλειτουργική πλατφόρμα όπου θα μπορούν να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες, τα επιτεύγματά τους και τις καλές πρακτικές τους και θα έρθουν σε επαφή με πελάτες που χρειάζονται υποστήριξη στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους.
  • Οι ενδιαφερόμενοι φορείς – οι φορείς της πολιτικής, οι εμπειρογνώμονες, οι εργοδότες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα επωφεληθούν από τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των έργων: βελτιωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες, καλύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας στην κοινωνία, βελτιωμένη παροχή και υιοθέτηση κατάρτισης δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το τριετές πρόγραμμα Συνεχούς

Συνεργασίας συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται με μια πολυμερή σύμπραξη που περιλαμβάνει 6 οργανισμούς από όλη την Ευρώπη.

  • Το 2020, οι εταίροι θα επεξεργαστούν τον κατάλογο δεξιοτήτων καριέρας και θα διεξαγάγουν έρευνα για τη συλλογή ανατροφοδοτήσεων και πόρων. Η πλατφόρμα Career Skills και ο Χάρτης Career Skills θα ξεκινήσουν. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε σεμινάρια για φορείς πολιτικής.
  • Το 2021 θα αναπτύξουμε το διαδικτυακό μάθημα του Career Skills, θα παράγουμε ένα διαφημιστικό βίντεο και θα διοργανώσουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλες τις χώρες εταίρους για τη διάδοση της πλατφόρμας και της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρομίας.
  • Το 2022 η κοινοπραξία των οργανισμών θα διεξάγει εκστρατείες προώθησης αξιολόγησης του αντίκτυπου του έργου και θα παρουσιάσει τα ευρήματα και τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που θα λάβουν μέρος λίγο πριν την λήξη του έργου.
Translate »