Το Δίκτυο

Το Δίκτυο Career Skills θα είναι μια ηλεκτρονική αγορά, η οποία θα συνδέει συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, παράγοντες πολιτικής και χρήστες σε όλη την Ευρώπη που αλληλοϋποστηρίζονται και επωφελούνται από τους αμοιβαίους ανοικτούς πόρους εκπαίδευσης και την γνώμη της κοινότητας.

Το Δίκτυο

Το Δίκτυο Career Skills θα είναι μια ηλεκτρονική αγορά, η οποία θα συνδέει συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, παράγοντες πολιτικής και χρήστες σε όλη την Ευρώπη που αλληλοϋποστηρίζονται και επωφελούνται από τους αμοιβαίους ανοικτούς πόρους εκπαίδευσης και την γνώμη της κοινότητας.

Translate »