Εργο Career Skills

Γειά σας! Βρισκόμαστε εδώ για να δημοσιεύσουμε την Πλατφόρμα “Career Skills” – μια μοναδική Ευρωπαϊκή πλατφόρμα η οποία προσφέρει “υπηρεσίες μίας στάσης” σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, φορείς πολιτικής και γενικούς χρήστες.

Το έργο Career Skills Project ολοκληρώνεται σήμερα

Το έργο Career Skills Project ολοκληρώνεται σήμερα

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Career Skills Project. Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε αυτή τη φιλόδοξη, προκλητική και επιτυχημένη πρωτοβουλία και κοιτάζοντας πίσω για να δούμε τι αφήνουμε πίσω μας, μας κάνει ικανοποιημένους και περήφανους. Το κύριο...

Το MOOC Career Skills είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων – ενημερωτικό δελτίο 4

Ο καθένας από μαθητή έως ανώτερο ειδικό μπορεί να βελτιώσει τις ικανότητές του στη διαχείριση της σταδιοδρομίας με 12 δωρεάν ενότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το ενημερωτικό δελτίο...

Δημοσίευση του περιοδικού Euroguidance Insight σχετικά με το Career Skills Project

Δημοσίευση του περιοδικού Euroguidance Insight σχετικά με το Career Skills Project

Το περιοδικό Euroguidance – Σεπτέμβριος 2021 παρουσιάζει το έργο και την πλατφόρμα Career Skills (Σύνδεσμος). Η δημοσίευση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας και σχόλια από 110 ειδικούς στον επαγγελματικό προσανατολισμό σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου -...

Ο διαδικτυακός χάρτης των υπηρεσιών καριέρας είναι έτοιμος – ενημερωτικό δελτίο 3

Το δωρεάν εργαλείο βοηθά τους πελάτες να βρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες σταδιοδρομίας κοντά. Περισσότεροι από 220 πάροχοι έχουν ήδη εγγραφεί στον Χάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το ενημερωτικό δελτίο...

Έργο Career Skills Σεμινάρια –Ενημερωτικό Δελτίο 2

Η ομάδα του έργου Career Skills είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την πλατφόρμα Career Skills καθώς και τον Κατάλογο σε διαδικτυακά σεμινάρια σε κάθε χώρα εταίρο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ελέγξετε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Career...

Διαδικτυακή Συνάντηση Εταίρων

Η κοινοπραξία του έργου Career Skills συναντήθηκε διαδικτυακά στις 29.09.2020 με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του έργου και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του για τους επόμενους μήνες. Προς το παρόν, έχει δημοσιευθεί η αγγλική εκδοχή της Πλατφόρμας Career Skills...

Το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο και η έρευνα

Δείτε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου Career Skills και συμμετέχετε στην έρευνα σχετικά με εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια και εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας. Αν είστε επαγγελματίας στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, παρακαλούμε να...

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills

Ο οργανισμός Business Foundation for Education φιλοξένησε την πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills, η οποία έλαβε χώρα στις 14 & 15 Ιανουαρίου στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού, θα αναπτύξουμε τον Κατάλογο Career...

Συνάντηση Συντονιστών

Η πρόεδρος του οργανισμού Business Foundation for Education συμμετείχε στην Συνάντηση Συντονιστών, η οποία οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 12 & 13 Ιανουαρίου. Η κυρία Γκεργκάνα Ρακόβσκα παρουσίασε τους στόχους και τις δραστηριότητες του...

Το έργο Career Skills Project ολοκληρώνεται σήμερα

Το έργο Career Skills Project ολοκληρώνεται σήμερα

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Career Skills Project. Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε αυτή τη φιλόδοξη, προκλητική και επιτυχημένη πρωτοβουλία και κοιτάζοντας πίσω για να δούμε τι αφήνουμε πίσω μας, μας κάνει ικανοποιημένους και περήφανους. Το κύριο...

Το MOOC Career Skills είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων – ενημερωτικό δελτίο 4

Ο καθένας από μαθητή έως ανώτερο ειδικό μπορεί να βελτιώσει τις ικανότητές του στη διαχείριση της σταδιοδρομίας με 12 δωρεάν ενότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το ενημερωτικό δελτίο...

Δημοσίευση του περιοδικού Euroguidance Insight σχετικά με το Career Skills Project

Δημοσίευση του περιοδικού Euroguidance Insight σχετικά με το Career Skills Project

Το περιοδικό Euroguidance – Σεπτέμβριος 2021 παρουσιάζει το έργο και την πλατφόρμα Career Skills (Σύνδεσμος). Η δημοσίευση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας και σχόλια από 110 ειδικούς στον επαγγελματικό προσανατολισμό σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου -...

Ο διαδικτυακός χάρτης των υπηρεσιών καριέρας είναι έτοιμος – ενημερωτικό δελτίο 3

Το δωρεάν εργαλείο βοηθά τους πελάτες να βρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες σταδιοδρομίας κοντά. Περισσότεροι από 220 πάροχοι έχουν ήδη εγγραφεί στον Χάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το ενημερωτικό δελτίο...

Έργο Career Skills Σεμινάρια –Ενημερωτικό Δελτίο 2

Η ομάδα του έργου Career Skills είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την πλατφόρμα Career Skills καθώς και τον Κατάλογο σε διαδικτυακά σεμινάρια σε κάθε χώρα εταίρο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ελέγξετε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Career...

Διαδικτυακή Συνάντηση Εταίρων

Η κοινοπραξία του έργου Career Skills συναντήθηκε διαδικτυακά στις 29.09.2020 με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του έργου και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του για τους επόμενους μήνες. Προς το παρόν, έχει δημοσιευθεί η αγγλική εκδοχή της Πλατφόρμας Career Skills...

Το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο και η έρευνα

Δείτε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου Career Skills και συμμετέχετε στην έρευνα σχετικά με εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια και εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας. Αν είστε επαγγελματίας στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, παρακαλούμε να...

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills

Ο οργανισμός Business Foundation for Education φιλοξένησε την πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills, η οποία έλαβε χώρα στις 14 & 15 Ιανουαρίου στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού, θα αναπτύξουμε τον Κατάλογο Career...

Συνάντηση Συντονιστών

Η πρόεδρος του οργανισμού Business Foundation for Education συμμετείχε στην Συνάντηση Συντονιστών, η οποία οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 12 & 13 Ιανουαρίου. Η κυρία Γκεργκάνα Ρακόβσκα παρουσίασε τους στόχους και τις δραστηριότητες του...

Translate »