Έργο Career Skills Σεμινάρια –Ενημερωτικό Δελτίο 2

Η ομάδα του έργου Career Skills είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την πλατφόρμα Career Skills καθώς και τον Κατάλογο σε διαδικτυακά σεμινάρια σε κάθε χώρα εταίρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ελέγξετε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Career Skills.

Διαδικτυακή Συνάντηση Εταίρων

Η κοινοπραξία του έργου Career Skills συναντήθηκε διαδικτυακά στις 29.09.2020 με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του έργου και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του για τους επόμενους μήνες.

Προς το παρόν, έχει δημοσιευθεί η αγγλική εκδοχή της Πλατφόρμας Career Skills https://app.career-skills.eu/, η οποία περιέχει:

  • Τον διαδικτυακό Χάρτη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, μέσω του οποίου όσοι χρειάζονται υποστήριξη στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, μπορούν να βρουν τις κοντινότερες σε αυτούς υπηρεσίες.
  • Ο Κατάλογος Career Skills, ο οποίος εξηγεί 12 από τις βασικότερες δεξιότητες διαχείρισης καριέρας και επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογήσουν το προσωπικό τους επίπεδο.
  • Το Δίκτυο Career Skills θα χρησιμοποιηθεί για να μοιραστούμε την επικαιρότητα, βέλτιστες πρακτικές, καινοτόμα εργαλεία και χρήσιμες πηγές.

Οι εταίροι του έργου διεξήγαγαν έρευνα βασισμένη σε ειδικούς και επαγγελματίες στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού στην κάθε χώρα εταίρο και έχουν συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες και σχόλια.

Η πλατφόρμα θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των χωρών-εταίρων και θα παρουσιασθεί επίσημα στην κάθε χώρα-εταίρο στα τέλη αυτού του χρόνου.

Επίσης, οι εταίροι θα αναπτύξουν τα Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα του έργου Career Skills, μέσω των οποίων οι χρήστες θα μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και νέα

Το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο και η έρευνα

Δείτε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου Career Skills και συμμετέχετε στην έρευνα σχετικά με εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια και εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας.

Αν είστε επαγγελματίας στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, παρακαλούμε να αφιερώσετε 1 λεπτό από το χρόνο σας και να συμβάλλετε στην έρευνα!

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills

Ο οργανισμός Business Foundation for Education φιλοξένησε την πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Career Skills, η οποία έλαβε χώρα στις 14 & 15 Ιανουαρίου στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας.

Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού, θα αναπτύξουμε τον Κατάλογο Career Skills, καθώς επίσης θα πραγματοποιήσουμε έρευνα στοχεύοντας σε ειδικούς και επαγγελματίες στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού.Επίσης, θα ολοκληρωθούν η Πλατφόρμα και ο Χάρτης Career Skills. Όλα τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν δημοσίως στα τέλη του 2020.

Συνάντηση Συντονιστών

Η πρόεδρος του οργανισμού Business Foundation for Education συμμετείχε στην Συνάντηση Συντονιστών, η οποία οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 12 & 13 Ιανουαρίου. Η κυρία Γκεργκάνα Ρακόβσκα παρουσίασε τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου Career Skills σε συναδέλφους από όλη την Ευρώπη.

Translate »