Το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο και η έρευνα

Δείτε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου Career Skills και συμμετέχετε στην έρευνα σχετικά με εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια και εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας.

Αν είστε επαγγελματίας στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, παρακαλούμε να αφιερώσετε 1 λεπτό από το χρόνο σας και να συμβάλλετε στην έρευνα!

Το έργο ξεκίνησε

Το έργο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Η σύμπραξη θα συγκεντρωθεί για την πρώτη συνάντησή της στη Σόφια στις 14-15 Ιανουαρίου, που θα φιλοξενηθεί από την BFE.

Στις 10-11 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της BFE θα παραστεί στη συνεδρίαση των συντονιστών, η οποία θα διοργανωθεί από την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα Facebook.

Translate »