Έργο Career Skills – Σεμινάρια και Ενημερωτικό Δελτίο

Η ομάδα έργου του Career Skills είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την Πλατφόρμα Carrer Skills. καθώς επίσης τον Κατάλογο και τον Χάρτη Υπηρεσιών του έργου, στα πλαίσια διαδικτυακών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν στην κάθε χώρα-εταίρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ελέγξετε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Career Skills.

Το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο και η έρευνα

Δείτε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου Career Skills και συμμετέχετε στην έρευνα σχετικά με εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια και εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας.

Αν είστε επαγγελματίας στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, παρακαλούμε να αφιερώσετε 1 λεπτό από το χρόνο σας και να συμβάλλετε στην έρευνα!

Translate »