Εργο Career Skills

Γειά σας! Βρισκόμαστε εδώ για να δημοσιεύσουμε την Πλατφόρμα “Career Skills” – μια μοναδική Ευρωπαϊκή πλατφόρμα η οποία προσφέρει “υπηρεσίες μίας στάσης” σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, φορείς πολιτικής και γενικούς χρήστες.

Νέα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2019. Η σύμπραξη θα συγκεντρωθεί για την πρώτη συνάντησή της στη Σόφια στις 14-15 Ιανουαρίου, που θα φιλοξενηθεί από την BFE. Στις 10-11 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της BFE θα παραστεί στη συνεδρίαση των συντονιστών, η οποία θα...

Νέα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2019. Η σύμπραξη θα συγκεντρωθεί για την πρώτη συνάντησή της στη Σόφια στις 14-15 Ιανουαρίου, που θα φιλοξενηθεί από την BFE. Στις 10-11 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της BFE θα παραστεί στη συνεδρίαση των συντονιστών, η οποία θα...

Translate »