Projekti

Career Skills -projektin kunnianhimoisena tavoitteena on Euroopan laajuinen verkkopalvelu. Palvelua voivat hyödyntää ohjausalan ammattilaiset, päättäjät ja kansalaiset:

  • Kaikenikäiset kansalaiset – erilaisissa siirtymisvaiheissa tukea etsivät nuoret ja aikuiset; matalan koulutustason omaavat tai tehtäviensä näkökulmasta ylikouluttautuneet työntekijät, työttömät työnhakijat; ilman koulutuspaikkaa tai työtä olevat nuoret; työttömyysuhan alla olevat aikuiset; tai ikääntyvät työllistyvyyttä edistävää uudelleenkoulutusta etsivät työntekijät. Projekti pyrkii auttamaan kansalaisia oman osaamisen edistämisessä ja sopivampien urapolkujen rakentamisessa nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla.
  • Ohjausalan ammattilaisten ja muiden ohjauspalvelujen tuottajien käyttöön rakennetaan valmiita työvälineitä, joiden avulla he voivat tiedottaa eri käyttäjäryhmille olemassa olevista palvelusta. Ammattilaisten käyttöön rakennetaan myös työympäristö, jossa he voivat esitellä hyviä käytäntöjä ja olla kontaktissa urasuunnittelutaitojen kehittämiseen pyrkivien asiakasryhmien kanssa.
  • Sidorsyhmät – päättäjät, asiantuntijat, työntantajat ja koulutuksen järjestäjät voivat hyötyä projektin pitkän aikavälin tavoitteista, joita ovat palvelujen saatavuuden parantaminen, urasuunnittelutuaitojen yhteiskunnallisen merkityksen täsmentäminen, palvelujen parantaminen, urasuunnittelutaitoja edistävän koulutuksen kehittäminen sekä koulutuksen ja osaamistarpeiden parempi kohtaanto.

Euroopan komissio tukee tätä yhteisrahoitteista kolmivuotista kehittämisprojektia jonka toteutuksessa on mukana monialainen verkosto kuudesta Euroopan maasta.

  • Vuonna 2020 projektipartnerit kokovavat tutkimustietoon ja eri toimijoiden palautteeseen perustuvan urasuunnittelutaitojen jäsennyksen (Caree Skills Catalogue). Tämän jäsennyksen perusteella rakennetaan verkkoalustaan integroitava karttapalvelu (Career Service Map), jossa urasuunnittelupalveluja tuottavat organisaatiot voivat tiedottaa omasta toiminnastaan. Tulokset esitetään päättäjille suunnatuissa työkokouksissa.
  • Vuonna 2021 projekti tuottaa itseopiskeluun soveltuvan verkkopalvelun (Career Management Skills MOOC) ja sen esittelyvideon. Kukin partneri järjestää omassa maassaan ohjaajille suunnatun koulutuksen verkkopalvelun ja siihen liitettyjen työvälineiden käyttöön.
  • Vuonna 2020 projektipartnerit arvioivat projektin vaikuttavuutta ja esittävät keskeisemmät saavutetut tulokset ja työvälineet kansallisissa päätösseminaareissa.
Translate »