Urasuunnnittelutaitojen luettelo

Urasuunnittelutaitojen luettelo toimii ohjausalan
ammattilaisille ja kansalaisille lähteenä, johon on koottu urasuunnittelun
kannalta keskeisimmät ota-alueet. Se sisältää:

 • Luettelo tärkeimmistä
  urasuunnittelutaidoista, joita kansalaiset tarvitsevat menestyäkseen yhä
  monimuotoistuvammilla neljännen teollisuuden vallankumouksen työmarkkinoilla.
 • Kuvaus urasuunnittelutaidoista – matriisi, joka
  kuvaa urasuunnittelutaitojen keskeisimmät ulottuvuudet ja kuhunkin ulottuvuuteen
  liittyvät tiedot, taidot ja asenteet kolmiportaisena kuvauksena.
 • Työväline urasuunnittelutaitojen
  itsearviointiin – verkkotyöväline, jonka avulla kansalaiset voivat arvioida omia
  urasuunnittelutaitoja ja määritellä henkilökohtaisia kehittämiskohteita.
 • Ohjeet ohjausalan ammattilaisille ja
  sidosryhmille verkossa olevien työvälineiden hyödyntämiseksi sekä edelleen
  kehittämiseksi käytännön ohjaustyössä.
 • Materiaaleja urasuunnittelutaitojen edelleen
  kehittämiseen – hvyiä käytäntöjä, menestystarinoita, olemassa olevia
  työvälineitä, koulutusohjelmia, joita on koottu projektin aikana EU:n
  jäsenmaista.

Palvelun käyttäjät voivat myös syventää osaamistaan hyödyntämällä verkkokurssin
tai uraohjauksen palvelutuottajarekisterin avulla.

Urasuunnnittelutaitojen luettelo

Urasuunnittelutaitojen luettelo toimii ohjausalan
ammattilaisille ja kansalaisille lähteenä, johon on koottu urasuunnittelun
kannalta keskeisimmät ota-alueet. Se sisältää:

 • Luettelo tärkeimmistä
  urasuunnittelutaidoista, joita kansalaiset tarvitsevat menestyäkseen yhä
  monimuotoistuvammilla neljännen teollisuuden vallankumouksen työmarkkinoilla.
 • Kuvaus urasuunnittelutaidoista – matriisi, joka
  kuvaa urasuunnittelutaitojen keskeisimmät ulottuvuudet ja kuhunkin ulottuvuuteen
  liittyvät tiedot, taidot ja asenteet kolmiportaisena kuvauksena.
 • Työväline urasuunnittelutaitojen
  itsearviointiin – verkkotyöväline, jonka avulla kansalaiset voivat arvioida omia
  urasuunnittelutaitoja ja määritellä henkilökohtaisia kehittämiskohteita.
 • Ohjeet ohjausalan ammattilaisille ja
  sidosryhmille verkossa olevien työvälineiden hyödyntämiseksi sekä edelleen
  kehittämiseksi käytännön ohjaustyössä.
 • Materiaaleja urasuunnittelutaitojen edelleen
  kehittämiseen – hvyiä käytäntöjä, menestystarinoita, olemassa olevia
  työvälineitä, koulutusohjelmia, joita on koottu projektin aikana EU:n
  jäsenmaista.

Palvelun käyttäjät voivat myös syventää osaamistaan hyödyntämällä verkkokurssin
tai uraohjauksen palvelutuottajarekisterin avulla.

Translate »